Portfolio

Branches waar Tekada ervaring in heeft opgedaan:

Hardware engineering van secundaire installaties.

Teamleider inspectiewerkzaamheden binnen het IV/WV-team bij een elektriciteitscentrale in aanbouw. Coördinator en teamleider voor inbedrijfstelling installatiedelen van een windmolenpark landstation in aanbouw.

Ontwerp, engineering en tekenen van verdeel- en besturingskasten voor machinefabrieken. 

In bedrijfstelling en programmering van een kaasproductielijn. (Siemens S5)

Hardware lead-engineering van diverse gaslocaties in Nederland.

Projectleiding betreft automatisch werkende aftekenwagen t.b.v. fabricage betonplaten.

Hardware engineering, tekenen en in bedrijfstelling van een pulplijninstallatie.

Onderzoek, engineering en in kaart brengen van de gehele E/I-installatie. Ondersteunende en   adviserende werkzaamheden aan E/I-engineers.

Projectleiding en engineering van de besturingsinstallatie op diverse locaties.

In bedrijfstellen en storingen verhelpen aan offset drukpersen internationaal.

Hardware engineering en tekenwerkzaamheden van drinkwaterputten.

Ontwerp en tekenwerkzaamheden van de elektrotechnische installatie.

Ook samenwerken met Tekada?

Vul dan het onderstaande contactformulier in. We proberen op werkdagen binnen 24 uur te reageren.