Branches waar TEKADA ervaring in heeft:

 • Hoogspanning distributie
  Hardware engineering van secundaire installaties.
 • Hoogspanning productie
  Teamleider inspectiewerkzaamheden binnen het IV/WV-team bij een elektriciteitscentrale in aanbouw.
  Coördinator en teamleider voor inbedrijfstelling installatiedelen van een windmolenpark landstation in aanbouw.

 • Productiemachines
  Ontwerp, engineering en tekenen van verdeel- en besturingskasten voor machinefabrieken. 

 • Zuivelindustrie
  In bedrijfstelling en programmering van een kaasproductielijn. (Siemens S5)

 • Nam- en Gasunielocaties
  Hardware lead-engineering van diverse gaslocaties in Nederland.

 • Betonindustrie
  Projectleiding betreft automatisch werkende aftekenwagen t.b.v. fabricage betonplaten.

 • Aramidevezelindustrie
  Hardware engineering, tekenen en in bedrijfstelling van een pulplijninstallatie.

 • Methanolindustrie
  Onderzoek, engineering en in kaart brengen van de gehele E/I-installatie. Ondersteunende en adviserende werkzaamheden aan E/I-engineers.

 • Rioolzuiveringsinstallaties
  Projectleiding en engineering van de besturingsinstallatie op diverse locaties.

 • Grafische industrie
  In bedrijfstellen en storingen verhelpen aan offset drukpersen internationaal
  .

 • Drinkwatervoorziening
  Hardware engineering en tekenwerkzaamheden van drinkwaterputten.

 • Nieuw kantoorgebouw
  Ontwerp en tekenwerkzaamheden van de elektrotechnische installatie.

 

 

 

 

www.wned.nl